طبقه بندی آبیاری معروف ترین گیاهان آپارتمانی

۱ – دیفن باخیا-پتوس سبز -شفلرا-برگ بیدی
خاک این گیاهان در فاصله بین دو آبیاری بایستی خشکی معتدلی داشته باشد
Dieffenbachia
Dieffenbachia

دیفن باخیا

۲- پتوس ابلق-کرتن -فیکوس -دراسینا-برگ انجیری -سینگونیوم -فیلودندرون -سرخس-
پیله آ-حسن یوسف-گندمی (کلروفیتوم)-
خاک این گیاهان همواره بایستی به وضوح مرطوب باشد
Pothos
پتوس
۳- پاندانوس
در فا صله دو آبیاری خاک ان بایستی نسبتا خشک باشد
pandanus
پاندانوس
۴-  آگلونما
خاک این گیاه همواره بایستی مرطوب باشد
Aglaonema
آگلونما
۵ – یوکا
در فصل تابستان خاک ان را مرطوب نگاه دارید ودر سایر فصول از میزان ابیاری آن بکاهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *