طراحان و متخصصین ما با در نظر گرفتن حتی محدودترین فضاها و با قرار دادن و چیدن المان های مختلف در جایگاه های مناسب یک محوطه زیبا و پر آرامشی را  در حیاط منزل و مجموعه ها و حتی در پشت بام ها (روف گاردن) ایجاد می نمایند.
از این رو پس از بازدید و ارزیابی پروژه، طرح ۳ بعدی با در نظر گرفتن سلایق مشتری ایجاد می شود و پس از تایید، طرح نهایی پیاده سازی می گردد. همچنین با وجود باغبانان متخصص و فعال در مجموعه باغ و گل نادی خیالتان از بابت نگهداری فضای سبز آسوده خاطر باشد.